dongcong.net
 
 


108. Hoa Trái Của Đau Khổ Là Hoà Bình

Trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, hoà bình, không may, vẫn còn xa vời... việc nhận ra những nguyên nhân và việc tìm kiếm những giải pháp thường xem ra vất vả. Thậm chí ở nơi những người kitô hữu đôi khi vẫn thấy xảy ra những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đẫm máu. Nhưng những người bắt đầu nghe Phúc âm trong tinh thần cởi mở không thể nào không muốn nhắc nhở nhau và nhắc nhở người khác về sự cần thiết phải tha thứ và hoà giải. Họ được mời gọi đến bàn thờ hàng ngày, sốt sáng cầu nguyện, cùng với bệnh nhân trên toàn thế giới, để dâng lên của lễ đau thương mà Chúa Giêsu đã chấp nhận như phương thế để chuộc lại nhân loại và cứu vớt nó.

Nguồn mạch của hoà bình là thập giá Đức Kitô, trong đó chúng ta tất cả được cứu độ... Hoà bình là hoa trái của công bình và tình yêu, mà đỉnh cao của nó là lễ dâng quảng đại bằng những đau khổ của con người, được khuyến khích – nếu cần – tiến đến chỗ hiến dâng mạng sống mình để kết hợp với Đức Kitô...

Việc dùng đau khổ để sinh lợi ích và dùng nó để cứu độ thế giới thực ra tự chúng là một hành vi và một sứ điệp của hoà bình. Từ những chứng từ can đảm của những người đau yếu, bệnh tật và đang chịu đau khổ, có thể phát sinh những đóng góp cao quí nhất cho hoà bình. Thực ra, đau khổ kích thích sự hiệp thông tinh thần sâu xa hơn, một mặt, đưa đến sự phục hồi phẩm chất tốt hơn của sự sống, mặt khác, đẩy mạnh sự tận tâm đầy xác tín với hoà bình nơi những con người.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)