dongcong.net
 
 


11. Tặng Ân Hoà Giải

Câu truyện Vườn Eden khiến chúng ta suy tư về những hậu quả thê thảm của sự chối bỏ Người Cha, sự chối bỏ đã trở nên rõ ràng trong sự xáo trộn bên trong nhân tính và trong sự làm mất hoà điệu giữa người nam với người nữ, giữa anh em với anh em. Cũng đáng kể dụ ngôn Phúc âm về hai anh em, những người mà bằng những cách khác nhau, cũng tách lìa khỏi người cha vì một rạn nứt giữa họ. Từ chối tình yêu hiền phụ của Thiên Chúa và từ chối những tặng ân yêu thương của Người thì luôn luôn là cội gốc của những chia rẽ nhân loại.

Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa, “giầu lòng nhân từ” (x. Ep 2,4), giống như người cha trong dụ ngôn, không hề khép chặt lòng lại trước bất cứ người con nào. Người chờ đợi họ, tìm kiếm họ, đi gặp họ tại nơi mà sự từ chối hiệp thông tù hãm họ trong sự cô lập và chia rẽ. Người gọi họ quây quần lại nơi bàn ăn của Người trong niềm vui yến tiệc của sự tha thứ và hoà giải.

Sáng kiến này về phía Thiên Chúa được cụ thể hoá và biểu lộ trong hành vi cứu độ của Đức Kitô, hành vi phát toả ra khắp thế giới bằng những phương thế tác vụ của Giáo hội.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)