dongcong.net
 
 


110. Sự Tự Do Đích Thực

Trước câu hỏi: “Tại sao lại truyền giáo?” Chúng ta trả lời với đức tin và kinh nghiệm của Giáo hội rằng tự do đích thực cốt tại việc mở lòng ra cho tình yêu Đức Kitô... Truyền giáo là sự trào ra của đức tin, một dấu chỉ chính xác của đức tin chúng ta vào Chúa Kitô và vào tình yêu của Người đối với chúng ta.

Cơn cám dỗ ngày nay là thu nhỏ Kitô giáo lại tới chỗ chỉ còn là sự khôn ngoan nhân loại, một thứ kiến thức giả tạo về hạnh phúc. Trong thế giới đã bị tục hoá nặng nề của chúng ta một “sự tục hoá dần dần ơn cứu độ” đã xảy ra, để cho con người phấn đấu vì thiện ích của con người, nhưng con người đã bị cắt xén, bị giảm thiểu xuống chiều kích tầm hiểu biết đơn thuần của nó.

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến đem lại sự cứu độ toàn vẹn, sự cứu độ đang theo đuổi toàn thể con người và tất cả nhân loại, và mở ra viễn cảnh tình con thảo thần linh tuyệt vời. Tại sao lại truyền giáo? Bởi vì đối với chúng ta, cũng như với thánh Phaolô, “đã được ban cho ơn rao giảng cho Muôn Dân những sự phong phú khôn tả của Đức Kitô” (Ep 3, 8). Tính chất mới mẻ của sự sống trong Người là “Tin Lành” cho những người nam và nữ của mọi thời đại: tất cả được kêu gọi đến với điều đó và được tiền định cho điều đó. Thật vậy, tất cả mọi người đang kiếm tìm điều đó, mặc dù đôi lúc một cách lờ mờ, và mọi người có quyền biết giá trị của tặng ân này và được tự do tiếp cận với nó. Giáo hội, và mỗi cá nhân kitô hữu trong Giáo hội, không thể giữ kín hoặc độc quyền tính chất mới mẻ và phong phú này mà họ đã lãnh nhận từ lòng hào phóng của Thiên Chúa để đem thông truyền cho tất cả nhân loại.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)