dongcong.net
 
 


112. Đức Chúa Đang Ở Gần

Đức Chúa đang ở gần! Các con hãy để ý đến những lời của tiên tri Xôphônia và hãy vui mừng lên: “Reo vui lên, nữ tử Sion!... Vua Israel, Đức Chúa ở giữa ngươi, ngươi sẽ không còn phải sợ gì tai hoạ rủi ro nữa... đừng sợ, Sion hỡi, đừng có thất đảm” (Xp 3, 14-16).

Sự kiện Thiên Chúa đang ở gần, đang hiện diện giữa Israel dân Người, là nguồn sức mạnh cho chúng ta chống lại tất cả mọi sự dữ, vị tiên tri bảo chúng ta như thế. Sự hiện diện của Thiên Chúa là một sự trợ giúp cứu độ. Người là “một Đấng Cứu độ quyền năng” (Xp 3, 17). Đây là nguồn mạch sự canh tân tinh thần chúng ta. Vì sự gần gũi của Thiên Chúa, sự hiện diện của Người giữa nhân loại, biểu lộ tình yêu của Người – một tình yêu thắng vượt tội lỗi.

Tân Ước làm chứng cho chân lý này. Chẳng hạn, thánh Phaolô trong thư Philip bảo chúng ta: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nói lại một lần nữa. Anh em hãy vui lên!... Đức Chúa đang ở gần” (Pl 4, 4-5). Các con hãy vui mừng trong sự hiện diện cứu độ của Người và hãy có một sự tin cậy không lay chuyển vào Thiên Chúa. Rồi Thánh Tông Đồ viết tiếp: “Hãy loại bỏ mọi lo lắng ra khỏi đầu óc anh em. Hãy trình lên Thiên Chúa những nhu cầu của anh em dưới mọi hình thức cầu nguyện và van xin với đầy lòng biết ơn’ (Pl 4, 6).

Câu nói “Đức Chúa đang ở gần” là một lời mời gọi sống thân mật với Người, một sự thân mật được thể hiện trực tiếp thông qua cầu nguyện. Chính trong khi cầu nguyện mà chúng ta mở lòng ra trứơc Thiên Chúa và chia sẻ với người chính sự sống của chúng ta.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)