dongcong.net
 
 


114. Lý Do Để Hy Vọng

Làm thế nào hành động toàn năng của Thiên Chúa lại phù hợp được với tự do của chúng ta? Và làm thế nào tự do của chúng ta phù hợp được với kế hoạch không sai chạy của Người? Tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Làm thế nào chúng ta có thể bắt đầu hiểu biết và nhận ra chân lý và sự khôn ngoan vô cùng của Người trước những cái ác trên đời? Chúng ta nghĩ sao về cái ác luân lý của tội lỗi? Chúng ta nghĩ sao về sự đau khổ của những kẻ vô tội?

Lịch sử của chúng ta- với sự thăng trầm của các quốc gia, với những tai ương khủng khiếp của nó và với những hành vi cao thượng của các bậc vĩ nhân và thánh hiền – tất cả có ý nghĩa gì? Có thể có một trận đại hồng thuỷ chung kết chôn vùi vĩnh viễn tất cả mọi thứ sự sống hay không? Hoặc chúng ta tự hỏi cách khác, có chăng thực sự có một hữu thể yêu thương và quan phòng mà chúng ta gọi là Thiên Chúa. Vị Thiên Chúa này đang bao bọc chúng ta bằng trí năng, tình yêu và sự khôn ngoan của Người. Vị Thiên Chúa này đang dẫn dắt chúng ta một cách mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Vị Thiên Chúa này đang hướng dẫn thế giới chúng ta, cuộc đời chúng ta, và cả đến ý chí hay nổi loạn của chúng ta, nếu chúng ta thần phục Người. Vị Thiên Chúa này dẫn chúng ta đến nơi nghỉ ngơi của “ Ngày Thứ Bảy”, sự an nghỉ của công ttrình sáng tạo đang tiến gần đến sự hoàn thành.

Đây là câu trả lời. Lời đứng lơ lửng giữa hy vọng và thất vọng. Vâng, Lời của Thiên Chúa cho chúng ta những lý do mạnh mẽ để hy vọng. Lời Thiên Chúa vẫn còn mới mẻ và rất sáng ngời. Nó uốn nắn trí khôn con người với sứ điệp lạ lùng của nó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)