dongcong.net
 
 


115. Hy Sinh Mạng Sống Vì Bạn Hữu

Đấng đã đến “không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ - để hiến sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” ( Mc 10,45), đã đạt tới những đỉnh cao của tình yêu trên thập giá: “không có tình yêu nào lớn lao hơn tình của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13). Và người đã chết cho chúng ta đang khi chúng ta còn là những tội nhân ( x. Rm 5,8 ).

Như thế Chúa Giêsu đã công bố rằng sự sống tìm thấy tâm điểm của nó, ý nghĩa và sự hoàn tất của nó khi nó được từ bỏ.

Về điểm này suy tư của chúng ta trở nên lời tán dương và tạ ơn, và đồng thời thúc dục chúng ta bắt chước Đức Kitô và bước theo chân Người (x. 1Pr 2,21).

Chúng ta cũng được kêu gọi để hiến mạng sống vì anh chị em chúng ta, và do đó thực hiện trong sự sung mãn của chân lý ý nghĩa và định mệnh của cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con sẽ có thể làm được điều này bởi vì Chúa đã làm gương cho chúng con và đã ban xuống trên chúng con sức mạnh Thần Khí Chúa. Chúng con sẽ có thể làm được điều đó nếu mỗi ngày, với Chúa và như Chúa, chúng con vâng lời Chúa Cha và thực thi Thánh Ý Người.

Do đó, xin ban cho chúng con biết lắng nghe với con tim quảng đại và rộng mở trước mỗi lời phán ra từ miệng Chúa. Như thế, chúng con sẽ học không chỉ vâng theo lệnh truyền chớ giết sự sống con người, nhưng cũng phải tôn trọng, yêu mến và nuôi dưỡng nó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)