dongcong.net
 
 


116. Mùa Xuân Mới Cho Phúc Âm

Nếu nhìn vào thế giới ngày nay, chúng ta sẽ gặp nhiều yếu tố tiêu cực có thể khiến chúng ta bi quan. Nhưng cái cảm giác này không đúng: chúng ta có đức tin vào Thiên Chúa là Cha tốt lành và nhân từ. Khi ngàn năm thứ ba của ơn cứu độ đang đến gần, Thiên Chúa chuẩn bị một mùa xuân vĩ đại cho Kitô giáo, và chúng ta có thể đã nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của nó. Thực ra, cả trong thế giới không Kitô giáo và trong thế giới theo truyền thống Kitô, người ta đang dần dần xích lại gần những giá trị và lý tưởng Phúc âm hơn, một sự phát triển mà Giáo hội tìm kiếm để phấn khích. Thực ra, ngày nay có một sự đồng cảm mới giữa những con người về những giá trị này: bác bỏ bạo lực và chiến tranh; tôn trọng con người và những quyền của con người; khát vọng tự do, công bằng và tình huynh đệ; thắng vượt những hình thức khác nhau của chũ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa quốc gia; nhìn nhận phẩm giá và vai trò của nữ giới.

Niềm hy vọng Kitô giáo củng cố chúng ta trong việc tận tâm trọn vẹn với việc tân Phúc âm hoá và với việc truyền giáo trên thế giới, và dẫn chúng ta đến lời nguyện như Chúa Giêsu đã dạy: “Xin cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới dất cũng như trên trời” (Mt 6,10).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)