dongcong.net
 
 


117. Tìm đâu ra hoà bình?

Giáo hội, đang ôm ấp tất cả mọi con tim nhân loại trong trái tim mình, nài van Thánh Thần ban cho thứ hạnh phúc mà chỉ trong Chúa mới thể hiện hoàn toàn, đó là niềm vui “không ai cất mất được” (x.Ga 16,22), niềm vui là hoa trái của tình yêu và do đó của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. Giáo hội nài van “sự công chính, hoà bình và niềm vui của Thánh Thần” mà, theo lời thánh Phaolô “nước Thiên Chúa cốt tại đó” (x. Rm 14,17; Gl 5,22).

Hoà bình cũng là hoa trái của tình yêu: đó là hoà bình trong nội tâm, hoà bình mà con người mệt mỏi kiếm tìm trong tầng sâu hữu thể mình; đó là hoà bình đang được nhân loại van xin; gia đình nhân loại, các dân tộc, các quốc gia, các đại lục, đang bồn chồn hy vọng đạt được nó trong... thời gian quá độ từ ngàn năm thứ hai sang ngàn năm thứ ba của Kitô giáo. Bởi vì xét cho cùng, con đường của hoà bình đi qua ngả yêu thương và tìm cách kiến tạo một nền văn minh tình thương. Giáo hội hướng tất cả ánh mắt vào Đấng là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Và mặc cho những hiểm nguy đang dâng lên, Giáo hội vẫn không ngừng tin tưởng, không ngừng khẩn nguyện và phục vụ cho hoà bình của nhân loại. Niềm tin của Giáo hội được xây nền trên Đấng là thần khí-tình yêu và cũng là thần khí của hoà bình. Người không ngừng hiện diện trong thế giới con người, trên lãnh vực của trí tuệ và trái tim, để “phủ đầy vũ hoàn” với tình yêu và hoà bình.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)