dongcong.net
 
 


118. Lãnh Nhận Tặng Ân Sự Sống Từ Đức Kitô

Sự cứu chuộc bắt đầu với thập giá và được hoàn thành nơi sự phục sinh. Chiên con giải phóng đàn chiên. Đức Kitô vô tội giao hoà kẻ tội lỗi với Chúa Cha.

Này đây nhân loại đã được giải thoát khỏi sự chết và được phục hồi sự sống, được thoát ách tội lỗi và được trở về với tình yêu. Tất cả chúng ta, những người còn đang bị giam giữ trong bóng tối tử thần, hãy nghe: Đức Kitô đã phục sinh! Tất cả chúng ta, những người đang sống dưới gánh nặng tội lỗi, hãy nghe: Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi trong thập giá và sự phục sinh của Người. Hãy trao phó sự sống các con cho Người.

Hỡi con người của thế giới hiện đại! Hãy thần phục Người và quyền năng Người! Các con càng khám phá ra trong các con những lối mòn của tội lỗi, càng trở nên hiểu biết về sự kinh tởm của tội lỗi, trong phạm vi cuộc sống chúng ta, các con sẽ càng thần phục quyền năng cứu độ của Người hơn.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)