dongcong.net
 
 


119. Tin Vui Cho Mọi Người

Các con hãy sống trong đức tin và hãy truyền đức tin lại cho con cái các con. Hãy làm chứng đức tin trong đời sống các con. Hãy yêu mến Giáo hội như một người mẹ. Hãy sống trong và vì Giáo hội. Hãy dành chỗ trong trái tim các con cho mọi người. Hãy tha thứ cho tha nhân và trở nên người kiến tạo hoà bình ở mọi nơi.

Đối với những người không phải là tín hữu, cha nói: “Hãy tìm kiếm Thiên Chúa vì Người đang tìm kiếm anh em.”

Và đối với những ai đang đau khổ, cha nói: “Hãy tin tưởng. Vì Đức Kitô, Đấng đã đi trước anh em, sẽ ban cho anh em sức mạnh để đương đầu với buồn đau.”

Đối với giới trẻ, cha nói: “Hãy hết sức lo cho đời sống anh em nên tốt vì đó là kho tàng quý giá.”

Đối với mọi người, cha nói: “Cầu chúc ơn Chúa ở cùng anh em mọi ngày.”

Hãy nhân danh cha mà chào các con nhỏ của các con ngay khi chúng vừa thức giấc. Cha ước mong biết bao cho lời chào “good morning” (chúc buổi sáng may lành) đó phải là một lời loan báo về một cuộc sống tốt đẹp cho chúng, cho niềm an ủi của các con và của cha cũng như của toàn thể Giáo hội.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)