dongcong.net
 
 


12. Thánh Gia Của Các Con

“Ở đầu sách Tân Ước, cũng như ở đầu sách Cựu Ước, đều có một đôi vợ chồng. Trong khi Adam và Eva đã là nguồn cho sự dữ tràn lan trên thế gian, thì Giuse và Maria lại là chóp đỉnh từ đó sự thánh thiện lan toả ra khắp cùng mặt đất. Đấng Cứu Chuộc đã bắt đầu công cuộc cứu độ bằng sự kết hợp thánh thiện và trinh khiết này, mà trong đó Người đã biểu lộ tất cả ý chí quyền năng muốn thanh tẩy và thánh hoá gia đình – cung thánh của tình yêu và cái nôi của sự sống.”5 Biết bao gia đình ngày nay có thể học hỏi từ [những lời đó của Đức Phaolô VI]!

“Yếu tính và vai trò của gia đình xét cho cùng được đặc trưng bởi tình yêu. Do đó gia đình có sứ mạng bảo vệ, tỏ bày và thông trao tình yêu, và đây là một phản ánh sống động của, và là một sự tham dự đích thực vào, tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại và tình yêu của Đức Kitô đối với Giáo hội hiền thê của Người.”6 Như thế, chính trong Thánh Gia, “Giáo hội thu nhỏ”7 đầu tiên... mà mỗi gia đình Kitô giáo phải được phản ánh.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)