dongcong.net
 
 


120. Tâm Điểm Của Thế Giới

“Này đây Thiên Chúa chúng ta, Đấng chúng ta trông chờ, đang đến cứu chúng ta!... hãy vui mừng hoan hỷ vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta!” (Is 25,9). Những lời từ sách tiên tri Isaia đó.... mời gọi chúng ta tin tưởng vào Chúa...

Trên ngọn núi chiến thắng, Ngài đã dọn một yến tiệc cho muôn dân. Nước mắt sẽ được lau sạch trên mọi khuôn mặt và tử thần sẽ vĩnh viễn bị khai trừ. Hoà bình sẽ ngự trị. Đức Kitô, con của Trinh Nữ Maria sẽ là tâm điểm của thế giới.

Chúng ta hãy cầu xin cho ý Cha được thực hiện, làm cho mọi dân tộc trở nên con cái Thiên Chúa nhờ hoạt động hiệp nhất của Chúa Thánh Thần.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)