dongcong.net
 
 


13. Khám Phá Bản Ngã Đích Thực của Các Con trong Đức Kitô

Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người vẫn là một hữu thể mà nó không hiểu được chính nó. Cuộc đời của nó thật là vô nghĩa nếu tình yêu không được mặc khải cho nó – nếu nó không gặp được tình yêu, nếu nó không cảm nghiệm được tình yêu và làm cho tình yêu trở thành của riêng mình, nếu nó không tham dự một cách mật thiết vào tình yêu. Đó là lý do tại sao Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó....

Ai muốn hiểu thấu chính mình... phải đến gần Chúa Kitô cùng với những băn khoăn lo lắng và ngay cả với những yếu đuối và tội lỗi, cả sự sống và sự chết của mình. Họ phải vào trong Đức Kitô với tất cả bản thân họ. Họ phải thích ứng và đồng hoá toàn thể thực tại của việc nhập thể và cứu độ để tìm ra chính mình. Nếu tiến trình đào sâu này thực hiện trong họ, lúc đó họ sẽ sinh ra hoa trái không chỉ của việc thờ phượng Thiên Chúa nhưng cũng của việc hiểu sâu hơn chính con người họ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)