dongcong.net
 
 


15. Say Mê Cầu Nguyện

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1). Lúc ở trên núi cây dầu, các tông đồ đã thưa với Chúa Giêsu những lời đó, họ đã không hỏi Ngài một câu hỏi thông thường. Với một lòng chân thành tự phát, họ đã diễn tả một trong những nhu cầu sâu xa nhất của trái tim con người.

Thật ra, thế giới ngày nay rất ít quan tâm đến nhu cầu này. Sự quay cuồng của những hoạt động hàng ngày cùng với những ồn ào náo nhiệt của các phương tiện truyền thông, chắc chắn không phải là cái đem lại thuận lợi cho việc tĩnh tâm cần thiết để cầu nguyện...

Vì là những thụ tạo nghèo nàn và bất toàn, nên con người tự phát quay về với Đấng là nguồn mạch của mọi tặng ân, để tán dương và cầu xin Người. Nơi Người họ tìm thấy sự thoả mãn những khát mong thao thức đang đốt cháy tâm hồn họ. Thánh Augustinô đã hiểu rất rõ điều này khi ngài viết:

“Chúa đã tạo dựng nên con cho chính Chúa, ôi lạy Chúa, và trái tim con thổn thức mãi cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa."8

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)