dongcong.net
 
 


16. Thần Khí Hướng Dẫn Cầu Nguyện

Bất cứ ai đang cầu nguyện trên thế giới, cũng đều có Chúa Thánh Thần ở bên trong, Người là hơi thở sống động của việc cầu nguyện... Cầu nguyện cũng là khám phá cái vực thẳm là chính trái tim con người: một vực sâu do chính Thiên Chúa tác tạo và chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy, bằng Thánh Thần của Người. Chúng ta đọc thấy trong Phúc âm Luca: “Nếu các ngươi đầy tội lỗi mà còn biết cho con cái mình những điều tốt lành, phương chi Cha trên trời lại chẳng ban Thánh Thần cho những kẻ hằng kêu xin Người sao?” (Lc 11,13).

Thánh Thần là tặng ân được ban cho trái tim con người khi nó cầu nguyện. Trong cầu nguyện Người tỏ mình ra trước hết và trên hết như tặng ân “trợ giúp cho chúng ta trong cơn yếu đuối.” Đây là một tư tưởng nổi bật được thánh Phaolô khai triển trong thư Rôma, khi ngài viết: “Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, nhưng chính Thánh Thần cầu bầu cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả” (Rm 8,26).

Do đó, Thánh Thần không chỉ giúp chúng ta cầu nguyện mà còn hướng dẫn chúng ta “từ bên trong” trong việc cầu nguyện: Người hiện diện trong lời cầu nguyện của chúng ta và đem lại cho nó một chiều kích thần linh. Như vậy, “Đấng dò thấu tâm can biết điều thần khí muốn, vì thần khí cầu bầu cho các thánh như chính Thiên Chúa muốn” (Rm 8,27). Việc cầu nguyện nhờ quyền năng của Thánh Thần đã trở nên cách diễn tả hoàn hảo nhất của con người mới, con người mà nhờ cách cầu nguyện này được tham phần vào sự sống thần linh.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)