dongcong.net
 
 


17. Sức Hấp Dẫn của sự Thánh Thiện

Sự tân Phúc âm hoá sẽ cho thấy tính xác thực của nó và mở toang tất cả sức mạnh truyền giáo của nó ra khi nó được thực hiện qua tặng ân không chỉ của lời được rao giảng nhưng cũng của lời được sống nữa. Đặc biệt, đời sống thánh thiện đang chiếu toả trên nhiều thành phần dân Thiên Chúa, khiêm nhường và thường ẩn khuất, tạo nên đường lối hết sức hấp dẫn và rất đơn sơ để cùng một lúc lĩnh hội được vẻ đẹp của chân lý, sức mạnh giải phóng của tình yêu Thiên Chúa, và giá trị của luật Chúa, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

Vì lẽ đó, Giáo hội, như một vị thầy luân lý khôn ngoan, đã luôn luôn mời các tín hữu tìm tòi nơi các thánh, và nhất là nơi Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa “đầy ân sủng” và “toàn-thánh”, mẫu gương, sức mạnh và niềm vui cần thiết để sống một đời sống phù hợp với những huấn lệnh của Thiên Chúa và những mối phúc của Tin Mừng.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)