dongcong.net
 
 


18. Mẹ của các Kitô Hữu

Công đồng Vaticanô II tuyên bố: “...Mẹ Thiên Chúa là kiểu mẫu của Giáo hội trong vấn đề đức tin, đức ái và sự kết hợp trọn hảo với Đức Kitô...”9

Công đồng nhìn đến mẫu tính của Giáo hội, được hình thành theo mẫu tính của Đức Maria, trong sự kiện Giáo hội “đem lại một sự sống mới mẻ và bất tử cho con cái là những kẻ được thụ thai bởi Thánh Thần và được sinh ra từ Thiên Chúa.” Ơû đây chúng ta tìm thấy âm vang lời thánh Phaolô về “những con cái mà tôi phải vất vả” (x. Gl 4,19), y như một người mẹ sinh con. Trong thư Eâphêsô, khi chúng ta đọc thấy về Chúa Kitô giống Đức Lang Quân “nuôi dưỡng và yêu thương Giáo hội như thân thể của Người (x. 5,29), chúng ta không thể nào không liên kết sự ân cần phu thê về phía Đức Kitô với tặng ân lương thực Thánh Thể, tương tự như nhiều sự quan tâm từ mẫu liên hệ với “việc nuôi dưỡng và yêu thương” một đứa trẻ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)