dongcong.net
 
 


19. Sự Toàn Hiến của Thánh Giuse

Cũng như hương thơm của đức thinh lặng bao bọc mọi sự nơi thánh Giuse thì cũng che khuất công việc thợ mộc của ngài trong nhà Nagiarét. Tuy nhiên, đó là một sự thinh lặng biểu lộ đặc biệt bức chân dung nội tâm của con người. Các sách Tin Mừng không nói gì về những việc thánh Giuse đã “làm”. Nhưng Tin Mừng cũng cho chúng ta khám phá thấy trong các “hành động” của ngài – được che khuất trong thinh lặng – hương thơm của sự chiêm niệm sâu xa. Hằng ngày, Thánh Giuse đã tiếp xúc với mầu nhiệm “dấu ẩn từ ngàn xưa,” và đang “cư ngụ” dưới mái nhà của ngài.

Sự hy sinh toàn diện, trong đó Thánh Giuse đã từ bỏ toàn thể cuộc đời mình trước những đòi hỏi của việc Đấng Messia đến, chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng đời nội tâm sâu xa của ngài. Chính từ đời nội tâm này, [lời Đức Phaolô VI], mà ngài có được “những an ủi và những sự khôn ngoan rất đặc biệt. Chúng cũng đem lại cho ngài cái lô-gíc và sức mạnh vốn thuộc về những tâm hồn đơn sơ trong sáng. Chúng đã cho ngài năng lực để đưa ra những quyết định quan trọng - như quyết định... chấp nhận những hoàn cảnh, trách nhiệm và gánh nặng của một gia đình; nhưng, nhờ tình yêu trinh khiết khôn sánh, ngài cũng quyết định từ bỏ tình yêu phu thê tự nhiên vốn là nền tảng và chất sống của gia đình.”10

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)