dongcong.net
 
 


20. Lắng Nghe Tiếng Chúa Gọi

Thiên Chúa gọi cha và sai cha đi làm vườn nho của Người. Người gọi cha và sai cha đi làm việc cho Vương Quốc Người đến trong lịch sử...

Từ muôn đời Thiên Chúa đã nghĩ đến chúng ta và đã yêu thương chúng ta như những con người độc nhất. Mỗi người trong chúng ta được Người gọi đích danh như Mục tử nhân lành “gọi tên từng con chiên của mình” (x. Ga 10, 3). Tuy nhiên, chỉ khi cuộc đời chúng ta mở ra trong những biến cố lịch sử thì kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa mới được bộc lộ cho mỗi người chúng ta. Do đó, nó là một tiến trình tiệm tiến; theo một nghĩa nào đó, nó là tiến trình xảy ra ngày qua ngày.

Để có thể khám phá ra ý muốn thực tế của Chúa trong đời sống chúng ta, luôn luôn cần phải có những điều sau đây: phải biết lắng nghe Lời Chúa và Giáo hội, kiên trì và sốt sắng cầu nguyện, bàn hỏi với những vị linh hướng khôn ngoan, và phải biết phân biệt rõ những tặng ân và tài năng Thiên Chúa ban, cũng như những tình huống lịch sử và xã hội khác nhau trong đó mình đang sống...Cũng đừng quên rằng Thiên Chúa, chủ vườn nho, lên tiếng gọi vào mỗi khoảnh khắc của cuộc đời để tỏ rõ Thánh ý Ngài hơn. Do đó thái độ cơ bản và liên tục của người môn đệ là tỉnh thức và chăm chú lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)