dongcong.net
 
 


22. Phó Dâng Đau Khổ của Các Con Cho Thiên Chúa

Chúng ta được kêu gọi để tín thác đời sống chúng ta hoàn toàn cho Chúa quan phòng. Như tác giả Thánh vịnh nói: “Tôi đã dỗ nín hồn tôi như một đứa trẻ mới thôi sữa. Như đứa trẻ thôi sữa ở trong lòng mẹ, [linh hồn tôi ở trong tôi cũng như thế]” (Tv 131, 2), nhưng đôi khi chúng ta vẫn sợ phó thác cho Thiên Chúa, là Chúa và là Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Trí khôn chúng ta có thể bị nhiều vấn đề rắc rối làm cho ra tối tăm. Chúng ta quên đi Đấng Sáng Tạo chúng ta. Chúng ta đang thực sự đau khổ vậy mà chúng ta lại nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta như người cha của chúng ta.

Tuy nhiên, Trái tim quan phòng của Thiên Chúa rất gần gũi chúng ta mỗi khi chúng ta phải đau khổ. Trong Thánh Kinh có nhiều thí dụ. Chẳng hạn ông Gióp không ngần ngại kêu cầu Chúa, ngay cả trong giữa cảnh đau khổ. Gióp tỏ ra lòng tin tưởng lạ lùng vào Chúa. Lòng tin này không phải là không có nền tảng. Lời Chúa phán cho thấy rằng sự quan phòng của Thiên Chúa, quyền năng cứu độ của Người, được trào đổ xuống trên dân Người vào giờ phút họ cần nhất, vì họ là con cái Người. Gióp vừa bệnh trong thân xác vừa trong tâm hồn, đã than thở: “Ôi, hôm nay tôi phải đi tìm Người, tôi phải đến tận nơi Người ngồi xử án! Tôi sẽ tỏ bày vụ án của tôi ra trước mặt Người, và miệng tôi sẽ đầy biện chứng” (G 23, 3-4). Hôm nay chúng ta cũng hãy đến trước mặt Cha chúng ta với những thiếu thốn của chúng ta!

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)