dongcong.net
 
 


23. Trái Tim của Thánh Claude La Colombiere Dành Cho Chúa Kitô

Vào giữa thế kỷ mười bảy, Claude La Colombiere đã gia nhập Dòng Tên vào lúc còn trẻ tuổi. Ngài đã thi hành sứ mạng ở Paris và trong nhiều tỉnh khác. Ngài đã có ảnh hưởng qúi giá vì những nỗ lực về trí tuệ và vì tính năng động của đời sống kitô hữu mà ngài đã biết cách thông truyền...

Claude đã luyện đời sống thiêng liêng của mình trong trường phái Linh Thao. Ngài đã dấn thân miệt mài suy gẫm về cuộc đời Chúa Giêsu Kitô Đấng là mô phạm cho đời sống chúng ta. Việc chiêm ngưỡng Đức Kitô đã cho phép ngài sống thân mật với Người. Ngài nói: “Tôi thấy rằng tôi tuyệt đối phải thuộc về Người hoàn toàn...”12

Người tu sĩ tự do và có tâm hồn thanh sạch này đã được chuẩn bị để hiểu biết và rao giảng sứ điệp mà Thánh Tâm Chúa Giêsu đã ủy thác cho chị Margarita Maria Alacốc vào cùng thời ấy... Ngài đã lãnh nhận từ nơi chị một sứ điệp sẽ có âm vang rất lớn: “Đây Trái Tim đã yêu dấu loài người qúa đến nỗi đã dốc cạn mọi sự và tiêu hao chính mình để minh chứng tình yêu.”13 Chúa đã xin người ta lập ra một ngày lễ để tôn kính Thánh Tâm Người... Margarita Maria đã chuyển... cho La Colombiere sứ mạng thiết lập sự sùng kính này...

Claude đã hiến mình hoàn toàn cho Thánh Tâm “bừng cháy tình yêu.” Ngay cả trong những thử thách ngài cũng thực hành sự quên mình để đạt tới sự tinh tuyền của tình yêu và lôi kéo thế gian về với Chúa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)