dongcong.net
 
 


25. Nghệ Thuật và Tinh Thần Con Người

Các nghệ sĩ được kể vào những ân nhân vĩ đại nhất của nhân loại. Họ là một số trong những tác nhân hữu hiệu nhất cho việc cứu độ nhân loại, vì họ dưỡng nuôi cảm thức của con người về sự thiêng liêng. Khi con người chiêm ngưỡng nghệ thuật trong vẻ mỹ lệ của nó, họ buông mình theo nó như một nguồn suối linh hứng. Cảm thức thiêng liêng được nâng cao. Họ cảm thấy và ý thức sức hấp dẫn của cái thiêng liêng thuần tuý. Họ như thoáng thấy Thiên Chúa, Đấng là nguồn gốc và mục tiêu của tất cả các thụ tạo thiêng liêng.

Vì hiểu biết sâu xa về vấn đề đó, (Công đồng Vaticano II nói) Giáo hội “luôn luôn ưa chuộng các nghệ thuật tự do và luôn luôn tìm thấy những lợi ích cao quý của chúng... Giáo hội đã cho phép sử dụng các hình thức nghệ thuật của mỗi thời đại. Do đó Giáo hội đã hình thành, qua dòng các thế kỷ, một kho tàng nghệ thuật đã được bảo trì hết sức cẩn thận.”14

Các nghệ thuật của thời đại chúng ta – của mọi dân mọi nước – được tự do phô diễn trong Giáo hội, miễn là chúng phụng sự Thiên Chúa với sự tôn kính.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)