dongcong.net
 
 


26. Tính Chất Tối Ưu và Bình Quyền của Phụ Nữ

Phụ nữ là người đầu tiên đến mồ Chúa. Họ là người đầu tiên thấy ngôi mộ trống. Họ là người đầu tiên nghe: “Người không còn ở đây. Người đã sống lại, đúng như Người đã hứa” (Mt 28,6). Họ là người đầu tiên được ôm chân Chúa (x. Mt 28,9). Họ cũng là người đầu tiên được kêu gọi để loan báo chân lý này cho các tông đồ (Mt 28,1-10; Lc 24, 8-11).

Tin mừng thánh Gioan nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của Maria Madalena... bà là nhân chứng đầu tiên cho Đức Kitô phục sinh. Vì lý do đó bà cũng là người đầu tiên làm chứng cho Người trước các tông đồ. Theo một ý nghĩa, sự kiện này đã hoàn hảo hoá mọi điều đã được nói về việc Đức Kitô uỷ thác các chân lý thần linh cho các người nữ cũng như các người nam... người ta có thể nói rằng điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri: “ Ta sẽ tuôn đổ thần khí của Ta trên tất cả mọi người. Con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri” (Ge 3,1).

“Nói tiên tri” có nghĩa là dùng lời nói và cuộc sống của mình để diễn tả những kỳ công của Thiên Chúa”(x. Cv 2,11), bảo tồn chân lý và nguồn gốc của mỗi người dù là nam hay nữ. Sự “bình đẳng” của Phúc âm, sự “bình đẳng” giữa nam và nữ trước những “kỳ công của Thiên Chúa”... tạo nên một cái nền tảng rõ ràng nhất cho phẩm giá và ơn gọi của phụ nữ trong Giáo hội và trong thế giới.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)