dongcong.net
 
 


27. Bí Quyết Nữ Tính

Chiều kích Maria của đời sống Kitô giáo mang một tầm quan trọng đặc biệt trong tương quan với phụ nữ và vị trí của họ. Thực ra, nữ tính có một tương quan độc nhất với mẹ Đấng Cứu Chuộc... khuôn mặt Đức Maria Nagiaret đã làm rạng danh nữ tính nhờ chính sự kiện Thiên Chúa, qua biến cố trác tuyệt của việc nhập thể của Con Ngài, đã uỷ thác chính Người Con ấy cho tác vụ tự do và chủ động của một phụ nữ. Vì thế có thể nói được rằng người phụ nữ, nhờ nhìn lên Đức Maria, sẽ tìm thấy nơi Mẹ bí quyết sống nữ tính của mình với phẩm giá và bí quyết đạt tới sự tiến bộ đích thực riêng của mình. Dưới ánh sáng của Đức Maria, Giáo hội nhìn thấy trong khuôn mặt phụ nữ phản ánh vẻ xinh đẹp toả ra những tình cảm cao quý nhất mà trái tim con người có thể có: sự toàn hiến của tình yêu; sức mạnh để chịu đựng những đau khổ lớn lao nhất; sự trung thành vô giới hạn và sự tận tâm không mệt mỏi với công việc; khả năng kết hợp trực giác sâu xa với những lời hỗ trợ và khích lệ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)