dongcong.net
 
 


28. Dìm Mình Trong Sự Chết và Sự Sống của Đức Kitô

Qua lễ nghi rửa tội – bí tích đầu tiên trong các bí tích cứu độ do Chúa Giêsu thiết lập – con người được nhập thân trong Chúa Kitô và được kết hợp với gia đình của sự sống Thiên Chúa. Thánh Phaolô lặp lại cho chúng ta điều ngài đã viết cho các tín hữu Roma vào thời của ngài: “Anh em không biết rằng anh em được tẩy rửa trong Đức Giêsu Kitô là được rửa trong cái chết của Người sao? Nhờ rửa trong cái chết của Người anh em được mai táng với Người, sao cho, như Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết nhờ vinh quang Chúa Cha, thì chúng ta cũng có thể có sự sống mới. Nếu chúng ta nên tương tự Người trong cái chết, thì cũng sẽ giống Người trong sự sống lại.” (Rm 6, 3-5).

Thánh tông đồ Phaolô dạy chúng ta rằng phép rửa là hình bóng và là sự diễn tả cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Thực ra trong phép rửa chúng ta được nhận chìm trong cái chết của Đức Kitô, được tẩy sạch khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, được dẫn vào đời sống mới của sự phục sinh, và được làm đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Nhờ phép rửa chúng ta được nhập thân trong sự sống của Giáo hội. Đây là cộng đồng của Chúa Kitô, được tạo nên và được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Đây là cộng đồng của đức tin và sự sống mới, nó tháp tùng chúng ta trong đời sống và nâng đỡ chúng ta trong những yếu đuối của chúng ta. Do đó chúng ta không còn là những nô lệ cho tội lỗi nữa. Chúng ta đã bắt đầu sống trong sự tự do sung mãn của con cái Thiên Chúa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)