dongcong.net
 
 


29. Chúng Ta Trở Nên Đức Kitô

Theo Đức Kitô không phải là một việc bắt chước bề ngoài, vì nó chạm đến tầng sâu hữu thể của con người. Là một người theo Đức Kitô nghĩa là được trở nên đồng dạng với Người, Đấng đã trở nên tôi tớ thậm chí hiến mình trên thập giá (x. Pl 2, 5-8). Nhờ đức tin, Chúa Kitô cư ngụ trong lòng kẻ tin (x. Ep 3,17), và như thế người môn đệ được đồng hoá với Chúa. Đây là hiệu quả của ân sủng, của sự hiện diện chủ động của Thánh Thần trong chúng ta.

Khi đã trở nên một với Đức Kitô, người kitô hữu cũng trở nên một chi thể trong thân thể Người là Giáo hội (x. 1Cr 12,13,27). Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, tận căn bản, phép rửa làm cho người tín hữu nên giống Đức Kitô trong mầu nhiệm vượt qua của sự chết và sự phục sinh của Người; nó “mặc lấy họ” trong Đức Kitô (x. Gl 3,27), như thánh Augustino kêu gọi người được rửa tội: “Chúng ta hãy vui mừng và tạ ơn, vì chúng ta đã trở nên không chỉ những kitô hữu, nhưng trở nên chính Đức Kitô... thật là kỳ diệu và vui mừng vì chúng ta đã trở nên Đức Kitô!15

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)