dongcong.net
 
 


31. Gia Đình, Học Đường của Các Nhà Rao Giảng Phúc âm

Trong thời đại chúng ta, thời đại tân Phúc âm hoá, các bậc cha mẹ Kitô giáo cần phải khẩn trương quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục con em của họ biết can đảm làm chứng cho Đấng Cứu Chuộc trong thế giới ngày nay. Nhờ việc trở nên giáo lý viên đầu tiên của con em mình, họ có thể dễ dàng truyền cho chúng tình yêu độc nhất đối với lời Thiên Chúa. Nhờ việc đồng hoá cuộc sống của mình với Phúc âm mỗi ngày, các bậc cha mẹ khuyến khích con cái họ có những chọn lựa xứng hợp với mỗi người môn đệ đích thực của Chúa.

Chúng ta hãy cầu nguyện để cho mỗi gia đình Kitô giáo có thể trở nên một cộng đoàn thừa sai bé nhỏ và một trường đào tạo các nhà truyền giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy trao phó sứ mạng thừa sai của tất cả các gia đình tín hữu này cùng với mọi niềm vui và nỗi khổ của họ cho Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm... Ước chi Đức Maria trở nên mẫu gương chỉ đạo của họ, đặc biệt là mẫu gương chỉ đạo cho các gia đình!

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)