dongcong.net
 
 


32. Lòng Thương Xót Lạ Lùng

Đức Kitô đã đến không phải để luận phạt nhưng để tha thứ, để tỏ lòng thương xót ( x. Mt 9, 13). Và lòng thương xót vĩ đại nhất được thấy trong việc Người đang ở giữa chúng ta và đang kêu gọi chúng ta đến gặp Người và, cùng với thánh Phêrô, tuyên xưng rằng Người là “Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Không có tội lỗi nhân loại nào có thể xóa được lòng thương xót của Thiên Chúa hoặc ngăn cản lòng thương ấy mở toang tất cả năng lực chiến thắng của mình, chỉ cần chúng ta kêu cầu. Thật vậy, chính tội lỗi càng làm cho tình yêu của Chúa Cha toả rạng hơn. Để chuộc lại kẻ nô lệ, Người đã hy sinh Con của Người: lòng thương của Người đối với chúng ta là sự cứu chuộc.

Lòng thương này đi tới chỗ viên mãn trong tặng ân Thánh Thần, Đấng ban sự sống mới và đòi nó phải được sống. Biết bao nhiêu những ngãng trở to lớn do tội lỗi và sự yếu đuối con người gây ra cũng không thành vấn đề gì, vì Thánh Thần, Đấng canh tân bộ mặt trái đất (x. Tv 104, 30), có thể thực hiện những sự tốt lành hoàn hảo lạ lùng. Sự canh tân này đem lại khả năng để làm nên những sự tốt lành, cao quý, xinh đẹp, làm vui lòng Chúa và hợp với Thánh ý Ngài. Một cách nào đó, đó là sự bừng nở tặng ân lòng nhân từ đem lại sự giải thoát khỏi ách nô lệ sự dữ và ban sức mạnh để thắng vượt tội lỗi. Nhờ tặng ân sự sống mới, Chúa Giêsu cho chúng ta được tham phần vào tình yêu của Người và dẫn chúng ta đến cùng Chúa Cha trong Thánh Thần.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)