dongcong.net
 
 


34. Đền Tội

Sự thống hối có liên hệ mật thiết với sự hoà giải. Hoà giải với Thiên Chúa, với chính mình, và với tha nhân bao hàm sự vượt thắng tội lỗi là căn nguyên gây đổ vỡ. Và điều này chỉ đạt được thông qua sự biến đổi và hoán cải nội tâm làm phát sinh hoa trái trong đời sống con người nhờ hành vi thống hối...

Thánh kinh nói với chúng ta về sự hoà giải này, mời gọi chúng ta làm mọi nỗ lực để đạt được. Nhưng Thánh Kinh cũng nói cho chúng ta rằng trên hết, sự hoà giải là một tặng ân xót thương của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Lịch sử cứu độ... là câu chuyện tuyệt vời về sự hoà giải: sự hoà giải với Thiên Chúa cha - trong Máu và trên thánh giá của Chúa Con làm người - đã giao hoà thế giới với chính Người. Như thế Chúa Con đã sinh ra một gia đình mới gồm những người đã được giao hoà.

Sự hoà giải trở nên cần thiết vì tội lỗi đã gây đổ vỡ, từ đó sinh ra mọi thứ đổ vỡ trong con người. Do đó, sự hoà giải để được hoàn toàn cần phải có sự giải thoát khỏi tội lỗi, tội lỗi phải được nhổ tận rễ. Như vậy có một mối liên hệ bên trong mật thiết giữa sự hoán cải và sự hoà giải. Không thể nào tách lìa hai thực tại này, hoặc nói đến cái này mà không nói đến cái kia.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)