dongcong.net
 
 


35. Chứng Nhân Đích Thực của Phúc âm

Gioan Don Scôtô được gọi là “chân phúc” ngay khi vừa mới qua đời ở Cologne ngày 08. 11. 1308...

Trong thời đại chúng ta, mặc dù rất phong phú về các nguồn nhân lực, khoa học, kỹ thuật, thì nhiều người cũng đã đánh mất cảm thức đức tin và đi đến chỗ sống xa lìa Đức Kitô và Phúc âm của Người. Chân phúc Don Scôtô vẫn xuất hiện trước mắt chúng ta với trí khôn và khả năng sắc xảo phi thường thấu hiểu mầu nhiệm về Thiên Chúa. Ngài cũng bộc lộ một năng lực thánh thiện mạnh mẽ khiến cho ngài trở nên bậc thầy về tư tưởng và về cuộc sống, đối với Giáo hội cũng như toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói rằng học thuyết của ngài “có thể phát sinh thứ vũ khí ngời sáng để chiến đấu và xua đuổi những mây đen tăm tối của chủ nghĩa vô thần đang bao phủ trên thời đại chúng ta.”16 Nó mạnh mẽ xây đắp và bảo vệ Giáo hội trong sứ mạng khẩn cấp tân Phúc âm hoá của mình đối với các dân tộc trên trái đất...

Chân phúc Don Scôtô là một mẫu gương của lòng trung tín với chân lý mặc khải, của tác vụ linh mục hữu hiệu, của sự đối thoại nghiêm túc để tìm về hiệp nhất... Gioan Gerson nói rằng suốt cuộc đời, Don Scôtô đã luôn luôn được thúc đẩy “bởi đức khiêm tốn kiếm tìm sự đồng thuận chứ không bởi lòng háo thắng đưa đến tranh cãi”.17

Ước gì tinh thần và những kỷ niệm đời ngài cùng với chính ánh sáng của Đức Kitô luôn chiếu sáng trong những cơn thử thách và đem lại hy vọng cho xã hội chúng ta.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)