dongcong.net
 
 


38. Sự Phục Vụ Sáng Giá của Những Người Cao Niên

Giáo hội rất hân hoan nhấn mạnh rằng những người cao niên... cũng rất hữu dụng và có chỗ đứng trong cộng đồng Kitô hữu. Họ vẫn tiếp tục là những phần tử trọn vẹn của cộng đồng. Họ đã được kêu gọi để đóng góp bao nhiêu có thể vào việc phát triển Giáo hội bằng đời sống chứng tá, lời cầu nguyện và cũng cả những hoạt động của họ nữa.

Giáo hội biết rõ rằng nhiều người đã đạt được sự kết hợp với Thiên Chúa đặc biệt ở giai đoạn gọi là “thời kỳ thứ ba”(third age). Đúng ra trong thời kỳ này họ có thể được trợ giúp để làm trẻ trung lại tinh thần của họ nhờ suy tưởng và đời sống nhiệm tích. Qua bao năm tháng tích luỹ kinh nghiệm đã khiến cho những người cao niên thấu hiểu tính chất hạn hẹp của những sự vật trần gian và cảm thấy một nhu cầu sâu xa hơn cần có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống trần thế của họ. Những thất vọng mà họ đã trải qua trong một số hoàn cảnh dạy cho họ biết đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Những sự khôn ngoan từng trải của họ có thể là một mối lợi lớn không những cho họ hàng mà còn cho toàn thể cộng đồng kitô hữu.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)