dongcong.net
 
 


39. Một Giao Ước Giữa Các Thế Hệ

Chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến thế hệ cao niên. Trong khi ở một số nền văn hoá, những người già vẫn là một thành phần trong gia đình với những vai trò quan trọng và tích cực, thì nơi một số nền văn hoá khác, những người già đã bị coi như là một gánh nặng vô dụng và bị bỏ rơi...

Xem thường những người già hoặc hoàn toàn bỏ rơi họ là điều không thể tha thứ được. Sự hiện diện của họ trong gia đình hoặc ít ra sự liên hệ mật thiết của họ với gia đình khi điều kiện về chỗ ở không cho phép sống chung, mang một tầm quan trọng cơ bản trong việc tạo nên bầu không khí tương trợ lẫn nhau và sự hiệp thông phong phú giữa những thế hệ khác nhau. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì, hoặc tái lập nếu đã bị mất, một thứ “giao ước” giữa các thế hệ. Do đó, cha mẹ trong những năm cuối đời có thể được con cái chấp nhận như chính họ đã chấp nhận chúng khi sinh ra chúng. Điều này đòi có sự vâng phục giới răn Thiên Chúa về việc thảo kính cha mẹ (x. Xh 20,12; Lv 19,3).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)