dongcong.net
 
 


40. Sức Mạnh Để Yêu

Việc bắt chước và sống tình yêu của Đức Kitô là không thể đối với con người nếu chỉ nhờ vào sức riêng của nó. Nó chỉ có thể yêu được như thế nhờ ơn Chúa. Như Chúa Giêsu đã lãnh nhận tình yêu của Cha Ngài thì Ngài cũng thông ban tình yêu ấy cho các môn đệ: “Như Cha đã yêu thầy thầy cũng yêu các con. Hãy sống trong tình yêu của thầy” (Ga 15,9).

Yêu và sống theo Phúc âm không thể được nghĩ, trước hết, như một thứ châm ngôn, bởi vì điều mà chúng đòi hỏi thì vượt quá mọi khả năng của con người. Chúng chỉ có thể như là kết quả của một tặng ân của Thiên Chúa, Đấng chữa lành, phục hồi, và biến đổi tâm hồn con người bằng ân sủng của Người: “Vì trong khi lề luật được ban qua Môisen, thì ân sủng và chân lý được ban qua Chúa Giêsu Kitô” ( x. Ga 1,17). Do đó, lời hứa ban sự sống đời đời gắn liền với tặng ân thánh sủng, và tặng ân thánh linh mà chúng ta đã lãnh nhận là “bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta” (Ep 1,14).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)