dongcong.net
 
 


41. Liên Kết Con Người Trong Bình An

Trong buổi nói chuyện trước Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 4-10-1965, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã phát biểu một chân lý sâu xa khi ngài nói: “Như quý vị biết đấy, hoà bình không chỉ được xây dựng bằng những đường lối chính trị hoặc sự cân bằng các lực lượng và quyền lợi. Nó được xây dựng bằng trí tuệ, ý tưởng, và những công việc kiến tạo hoà bình.” Sản phẩm của trí tuệ - ý tưởng – sản phẩm của văn hoá, và sức mạnh sáng tạo của con người là có ý để được chia sẻ. Các chiến thuật hoà bình mà chỉ nằm trên bình diện khoa học kỹ thuật và chỉ lo tạo thế cân bằng giữa các lực lượng, thì sẽ không bao giờ đủ để kiến tạo một nền hoà bình đích thực trừ khi những mối giây liên kết các dân tộc với nhau được tạo ra và được củng cố. Hãy thiết lập những mối dây liên kết giữa các dân tộc. Hãy đưa ra những biện pháp giúp cho các dân tộc và các quốc gia có thể chia sẻ nền văn hoá và các giá trị của họ với nhau. Hãy bỏ qua một bên những lợi lộc nhỏ nhen khiến cho nước này phải quá luỵ thuộc nước khác về mặt kinh tế, xã hội hoặc chính trị...

Xây dựng mối dây liên kết giữa các dân tộc tức là tái khám phá và tái khẳng định tất cả các giá trị giúp củng cố hoà bình và liên kết các dân tộc với nhau trong sự hài hoà. Điều này cũng có nghĩa là canh tân cái tốt nhất trong trái tim con người, trái tim tìm kiếm sự thiện hảo của tha nhân trong tình yêu thương thân hữu...

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)