dongcong.net
 
 


44. Chúa Giêsu Là Câu Trả Lời

Đừng sợ trình bày Chúa Giêsu cho những người chưa nhận biết Ngài. Đức Kitô là câu trả lời đúng đắn, câu trả lời hoàn hảo nhất cho tất cả mọi câu hỏi liên quan đến con người và vận mệnh của nó. Nếu không có Đức Kitô, con người vẫn là một bí ẩn không thể giải đáp. Do đó, hãy can đảm trình bày Đức Kitô! Chắc chắn các con phải làm điều đó trong sự tôn trọng tự do lương tâm của mỗi người, nhưng các con phải làm. Việc giúp anh chị em khám phá Đức Kitô – là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (x. Ga 14,6) – là hành vi yêu thương đích thực đối với tha nhân.

Ngày nay nói về Thiên Chúa không phải là một việc dễ dàng. Nhiều khi chúng ta thấy cả một bức tường của sự hờ hững và thậm chí còn thù nghịch. Biết bao lần các con sẽ bị cám dỗ để nói như tiên tri Giêrêmia rằng: “Lạy Chúa, con không biết cách nói, con còn quá trẻ.” Nhưng Thiên Chúa luôn luôn trả lời: “Đừng có nói ‘con còn quá trẻ.’ Vì hễ Ta sai ngươi đến với ai ngươi sẽ đi”(Gr 1,6-7). Cũng vậy, các con đừng thất đảm vì các con không bao giờ đơn độc. Bởi vì Đức Chúa sẽ luôn luôn đồng hành với các con như Người đã hứa: “Các con hãy biết rằng Thầy ở cùng các con luôn mãi cho đến tận thế”( Mt 28,20).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)