dongcong.net
 
 


45. Thân Hữu Với Mọi Người

Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi để trở nên thân hữu với hết mọi người (x. Lc 10,29-37), và để đem lại sự đỡ nâng đặc biệt cho những người nghèo nhất, đơn độc nhất và bần cùng nhất. Qua việc giúp đỡ người đói, người khát, người khách lạ, kẻ mình trần, người đau yếu, kẻ bị cầm tù – cũng như trẻ thơ còn trong dạ mẹ và người già yếu hấp hối – chúng ta có dịp để phục vụ Chúa Giêsu. Chính Ngài đã nói: “Những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là các con đã làm cho chính Ta vậy”(Mt 25,40). Do đó, chúng ta chỉ có thể cảm thấy phải trả lẽ và bị phán xét bởi những lời xác đáng của thánh Gioan Chrysôtômô: “Anh em có ao ước tôn vinh thân thể của Đức Kitô không? Đừng bỏ rơi nó khi thấy nó mình trần. Đừng chỉ tôn trọng nó trong ngôi thánh đường với lụa là gấm vóc để rồi bỏ rơi nó khi ở ngoài với giá lạnh và mình trần.”19

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)