dongcong.net
 
 


46. Ngoài Thiên Chúa Không Có Sự Tốt Lành

Chúa Giêsu nói [với chàng thanh niên giầu có]: “Tại sao anh hỏi Ta về sự tốt lành? Chỉ có một Đấng tốt lành. Nếu ngươi muốn được sống hãy tuân giữ các giới răn” (x. Mt 19, 17).

Câu nói “chỉ có một Đấng tốt lành duy nhất...” đem chúng ta trở lại “điều răn thứ nhất”, nó đưa chúng ta đến chỗ nhận biết Thiên Chúa như là Đức Chúa độc nhất và phải thờ lạy duy mình Người vì Người vô cùng thánh thiện (x. Xh 20, 2-11). Sự tốt lành là lệ thuộc vào Thiên Chúa, vâng lời Người, khiêm tốn bước đi với Người trong việc thực thi đức công chính và ân cần yêu thương.(x. Mi 6,8). Việc nhận biết Chúa là Thiên Chúa chính là cốt lõi, là tâm điểm của lề luật, từ đó phát xuất ra những giới luật đặc thù và chúng được sắp đặt để hướng về đó. Trong tính cách luân lý của các giới răn, sự kiện dân Israel thuộc về Đức Chúa được tỏ rõ, bởi vì duy mình Thiên Chúa là tốt lành...

Nhưng nếu chỉ duy mình Thiên Chúa là tốt lành thì con người có cố gắng cách mấy hoặc thậm chí có tuân giữ triệt để các giới răn cũng không thành công trong việc “chu toàn” Lề luật, tức là nhận biết Chúa như là Thiên Chúa và tôn thờ Người chỉ vì mình Người (x. Mt 4, 10). Sự “chu toàn” đó chỉ có thể đến từ tặng ân của Thiên Chúa: lời mời tham dự vào sự tốt lành thần linh được mặc khải và được thông ban trong Chúa Giêsu, Đấng duy nhất mà người thanh niên đã gọi bằng lời: “Lạy Thầy nhân lành” (Mc 10 17,; Lc 18, 18).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)