dongcong.net
 
 


47. Mở Lòng Cho Thần Khí

Mục đích của việc công bố Lời Thiên Chúa là sự hoán cải trở nên người kitô hữu, tức là sự hoàn toàn thành thật liên kết với Đức Kitô và Phúc âm của Người nhờ đức tin. Sự hoán cải là một tặng ân của Thiên Chúa, một công việc của Chúa Ba Ngôi. Chính Thánh Thần là Đấng mở tâm hồn con người ra để nó có thể tin vào Đức Kitô và “tuyên xưng Người” (x. 1Cr 12, 3); với những kẻ đến gần Người nhờ đức tin, Chúa Giêsu nói: “Không ai có thể đến với Ta trừ khi Chúa Cha, Đấng sai Ta lôi kéo nó” (Ga 6, 44).

Từ ban đầu, sự hoán cải được bộc lộ trong đức tin, đức tin là toàn thể và là căn gốc, và đức tin không hạn chế cũng không cản trở ân ban của Thiên Chúa. Đồng thời, nó cho vươn tới một quá trình năng động và lâu dài đòi hỏi không ngừng chuyển biến từ “sự sống theo xác thịt” đến “sự sống theo Thần Khí” (x. Rm 8,3-5). Sự hoán cải có nghĩa là chấp nhận, bằng một quyết định cá nhân, quyền năng cứu độ của Đức Kitô và trở nên môn đệ Người.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)