dongcong.net
 
 


50. Phó Thác Cho Mẹ Maria

“Khi thấy Mẹ đứng đó với môn đệ dấu yêu, Chúa Giêsu nói với Mẹ: ‘Thưa bà đây là con bà.’ Quay lại phía môn đệ Người nói: ‘Này là Mẹ con.’ Từ giờ đó môn đệ đem Mẹ về nhà mình...(Ga 19,25-27).

Những lời trên đây trình bày đầy đủ lý lẽ về chiều kích thánh mẫu của đời sống các môn đệ Đức Kitô. Điều này là đúng không chỉ cho Gioan, người vào giờ phút đó đứng dưới chân thập giá với Mẹ của Thầy mình, nhưng cũng đúng cho mọi môn đệ của Đức Kitô, mọi kitô hữu. Đấng Cứu Thế đã uỷ thác Mẹ mình cho môn đệ và đồng thời Người cũng ban Mẹ mình để làm Mẹ của môn đệ. Tư cách làm mẹ của Đức Maria, đã trở nên di sản của nhân loại, là một tặng ân mà chính Chúa Giêsu đã đích thân tặng ban cho mỗi cá nhân. Đấng Cứu Chuộc uỷ thác Đức Maria cho Gioan và cũng uỷ thác Gioan cho Đức Maria. Chính ở dưới chân thập giá đã khởi sự việc uỷ thác nhân loại cho Mẹ Đức Kitô, việc đó đã được thực hiện và được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau trong lịch sử Giáo hội.....

Chiều kích thánh mẫu của đời sống môn đệ Đức Kitô được diễn tả cách đặc biệt chính xác qua việc ngoan thảo phó thác cho Mẹ Đức Kitô, việc đó đã bắt đầu qua lời tuyên bố của Đấng Cứu Chuộc trên đồi Gôn-gô-tha. Khi phó mình cho Mẹ Maria một cách thơ thảo như môn đệ Gioan, người kitô hữu “đón tiếp” Mẹ Đức Kitô về nhà mình và đưa Mẹ vào trong mọi chi tiết của đời nội tâm mình.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)