dongcong.net
 
 


53. Đức Tin Thực Hành

Làm một kitô hữu nghĩa là gì? Đó là tiếp tục đón nhận và chấp nhận chứng từ của các tông đồ, những chứng nhân của ơn cứu độ. Đó là tin vào Đức Kitô với cùng một đức tin đã được lãnh nhận từ lời nói và việc làm của Chúa phục sinh.

Đây là điều mà thánh tông đồ Gioan viết: “Cách mà chúng ta có thể chắc chắn là mình biết Người, đó là tuân giữ các giới răn của Người. Ai nói: ‘Tôi biết Người’, mà không giữ các giới răn của Người, là kẻ nói dối; một người như thế không có chân lý. Nhưng bất cứ ai giữ lời Người thì tình yêu của Thiên Chúa đã nên hoàn hảo nơi người ấy”(1Ga 2,3-5).

Thánh Tông Đồ nói về một đức tin sống động. Đức tin sống động khi nó sinh hoa trái bằng các việc thiện. Đó là những việc của tình yêu. Đức tin tồn tại nhờ tình yêu của Thiên Chúa trong chúng ta. Tình yêu được diễn tả trong việc tuân giữ các giới răn. Không thể có mâu thuẫn giữa câu nói “tôi biết Người” và hành động của người tuyên xưng Đức Kitô. Chỉ người nào hoàn tất đức tin của mình bằng những việc lành thì mới ở trong chân lý.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)