dongcong.net
 
 


56. Các Chứng Nhân Hãy Để Thánh Thần Linh Hứng

Khi thi hành sứ mạng giảng dạy giáo lý, Giáo hội – và cả mỗi kitô hữu đang tận tâm với sứ mạng đó trong Giáo hội và nhân danh Giáo hội – phải biết hành động như một dụng cụ mềm dẻo sống động của Thánh Thần. Thái độ của Hội Thánh rao giảng và của mỗi giáo lý viên là phải kiên trì cầu xin Thánh Thần, thông hiệp với Người và gắng hiểu biết ơn linh hứng đích thực của Người.

Thứ đến, sự ước muốn sâu xa được hiểu biết rõ hơn hành động của Thánh Thần và phó mình cho Người trọn vẹn hơn... phải đem đến sự giác ngộ về mặt giáo lý. Vì “canh tân trong thần khí” sẽ nên xác thực và sẽ có kết quả thực tế trong Giáo hội, không tuỳ thuộc nhiều lắm vào việc nó đưa đến những đặc sủng phi thường, nhưng tùy vào việc nó đem lại con số tín hữu, đông đảo nhất có thể, trong cuộc lữ hành mỗi ngày biết khiêm tốn, nhẫn nại, kiên trì cố gắng học biết mầu nhiệm Chúa Kitô càng ngày càng hơn, và làm chứng cho mầu nhiệm đó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)