dongcong.net
 
 


58. Một Danh Hiệu Khác Của Tình Yêu

Thập giá của Đức Kitô, thập giá mà trong một ý nghĩa nào đó là tiếng nói sau cùng của sứ điệp và sứ mạng thiên sai của Người, có còn nói gì khác cho chúng ta không?... Thập giá đó... đang nói và không bao giờ ngừng nói về Thiên Chúa Cha, Đấng tuyệt đối trung tín trong tình yêu vĩnh cửu của Ngài dành cho con người, bởi vì Ngài “quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một của mình, để bất cứ ai tin vào Người Con ấy sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời”(x.Ga 3,16). Tin kính Người Con chịu đóng đinh nghĩa là “thấy Chúa Cha”(x.Ga 14,9), nghĩa là tin rằng tình yêu thực sự hiện diện trên thế giới và rằng tình yêu ấy lớn lao mạnh mẽ hơn tất cả mọi sự dữ mà mỗi người, nhân loại và thế giới mắc phải. Tin vào tình yêu này có nghĩa là tin vào lòng nhân từ. Vì lòng nhân từ là chiều kích không thể thiếu của tình yêu; nó như là danh hiệu thứ hai của tình yêu.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)