dongcong.net
 
 


59. Lòng Thương Xót Của Đức Công Bình

Đức Kitô nhấn mạnh rất quyết liệt đến sự cần phải tha thứ cho người khác đến nỗi khi Phêrô hỏi Người rằng ông phải tha cho anh em bao nhiêu lần, Người đã trả lời bằng con số biểu tượng “bảy mươi lần bảy”(Mt 18,22), nghĩa là ông phải tha thứ cho người khác mãi mãi. Rõ ràng một sự đòi hỏi quảng đại tha thứ như thế không loại trừ những đòi hỏi khách quan của đức công bình. Hiểu đúng ra, có thể nói đức công bình tạo nên mục tiêu cho sự tha thứ. Trong sứ điệp Tin Mừng không có đoạn văn nào mà sự tha thứ, hoặc lòng thương xót, xét tận nguồn gốc, có nghĩa là dung túng đối với cái ác, gương mù, bất công và lăng mạ. Trong bất cứ trường hợp nào, sự sửa chữa lại điều ác và gương mù, sự đền bù những bất công, chữa lại những lời lăng mạ, là những điều kiện để được tha thứ. Như vậy cấu trúc cơ bản của đức công bình luôn luôn nằm trong phạm vi của lòng thương xót. Tuy nhiên, lòng thương xót cũng có quyền gán cho đức công bình một nội dung mới, nội dung ấy được diễn tả rất đơn sơ và đầy đủ trong sự tha thứ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)