dongcong.net
 
 


60. Động Lực Yêu

Những người sống “theo xác thịt” cảm thấy luật Thiên Chúa như một gánh nặng và thật vậy như một sự chối bỏ hoặc ít ra một sự hạn chế tự do của họ. Nhưng trái lại, những người được tình yêu thúc đẩy và “bước đi trong Thần Khí” (x. Gl 5,26), những người muốn phục vụ người khác, thì tìm thấy trong luật của Chúa một phương thế nền tảng và thiết yếu để thực hành việc yêu mến như một cái gì đó được tự do chọn lựa và sống. Thật vậy, họ cảm thấy một sự thúc đẩy bên trong – một sự cần thiết thực sự và không còn là một hình thức cưỡng bách nữa – không muốn dừng lại ở những đòi hỏi tối thiểu của lề luật nhưng muốn sống trọn vẹn lề luật. Bao lâu còn sống trên trần gian, thì đây vẫn là một cuộc lữ hành bấp bênh và giòn mỏng, nhưng có thể thực hiện được nhờ ân sủng, ân sủng làm cho chúng ta có được sự tự do đầy đủ của con cái Thiên Chúa (x. Rm 8,21) và do đó sống đời sống luân lý của mình cách xứng đáng với ơn gọi cao quý như là “những người con trong Ngôi Con”.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)