dongcong.net
 
 


61. Mỗi Kitô Hữu Là Một Cuốn Phúc Âm Sống Động

Mỗi kitô hữu – khi nghiên cứu Thánh Kinh và Thánh Truyền, và đạt đến một đức tin sâu xa bền vững – sẽ cảm thấy rằng Đức Kitô là Đấng phục sinh và do đó là Đấng hằng sống. Đó là một kinh nghiệm sâu xa làm thay đổi cuộc đời. Không một kitô hữu đích thực nào có thể giữ kín điều đó như một vấn đề cá nhân. Vì một cuộc tiếp xúc với Thiên Chúa hằng sống như thế đòi phải được thông ra – như ánh sáng phải chiếu sáng, như men làm dậy men cả đống bột.

Người kitô hữu đích thật là một cuốn Phúc âm sống động. Điều đó không có nghĩa người ấy là môn đệ của một học thuyết lỗi thời và xa rời thực tế cuộc sống. Người ấy không lập lại những công thức vô dụng. Không, người ấy xác tín và kiên quyết khẳng định mặc khải của Đức Kitô và tính chất luôn luôn mới mẻ của Phúc âm. Người ấy luôn luôn hăng hái tặng trao nguồn hy vọng đang ấp ủ trong lòng cho bất cứ ai và bất cứ khi nào ( x.1Pr 3,15).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)