dongcong.net
 
 


63. Chạy Đua Dành Phần Thắng Vĩnh Cửu

Qua các môn thể thao, chúng ta đánh giá được thân xác. Chúng ta đạt được những điều kiện thể lý tốt nhất có thể, với những kết quả đáng kể mang lại sự thoả mãn lớn lao. Từ đức tin Kitô giáo, chúng ta biết rằng nhờ phép rửa, con người với trọn vẹn xác hồn, trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần: “Anh em biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự ở trong anh em, là thần khí anh em đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Anh em không còn là của mình. Anh em đã được mua chuộc, giá cả hẳn hoi. Vậy anh em hãy làm vinh danh Thiên Chúa trong thân xác anh em” (1Cr 6, 19-20).

Các môn thể thao bao gồm một cuộc đua tranh để đoạt giải và đạt tới một mục tiêu nào đó. Nhưng từ đức tin Kitô giáo chúng ta biết rằng “triều thiên bất diệt” của sự sống vĩnh cửu còn giá trị hơn bất cứ một giải thưởng trần thế nào. Đó là tặng ân của Thiên Chúa nhưng cũng là kết quả của sự chinh phục hàng ngày trong việc luyện tập nhân đức. Và theo thánh Phaolô, đây mới là cuộc tỉ thí thực sự quan trọng. Thánh nhân nói: “Anh em hãy hướng tâm hồn lên đến những tặng ân cao trọng hơn” (1Cr 12,31). Thánh Phaolô nhắc chúng ta hướng lòng về những tặng ân trên trời. Những tặng ân này sẽ đem lại cho chúng ta phần thưởng vĩnh cửu nếu chúng ta kiên trì trong cuộc chạy đua.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)