dongcong.net
 
 


64. Yên Ổn Dưới Sự Chăm Sóc Của Mục Tử Nhân Lành

Vào thời Thánh Kinh, những người mục tử không chỉ là người lãnh đạo nhưng còn là người bảo vệ thân thiện và tận tâm. Họ quan tâm đến sự sống của đàn chiên. Họ dẫn chiên ra đồng cỏ và dòng suối. Họ bảo vệ chiên khỏi nanh vuốt thú dữ. Họ canh chừng chiên khỏi mọi hiểm nguy.

Người mục tử là người cứu độ. Thật là dễ dàng tin vào người ấy với tâm hồn đơn sơ – như chúng ta bây giờ phải tin vào Đức Kitô – bởi vì sự chăm sóc của người ấy đem lại sự an toàn và phong phú cho đời sống. Thật dễ dàng nhận ra nơi họ quyền bính của Thiên Chúa, Đấng đề ra sáng kiến. Khi ban phát ân sủng và sự thiện hảo, Người quan tâm đến chúng ta và trở nên nơi trú ẩn vững chắc cho chúng ta. Vâng, chúng ta là của Người. Người tạo nên chúng ta. Chúng ta là dân Người. Chúng ta là đàn chiên được Người chăm sóc. Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ là “của Thầy” vì “Cha thầy... đã ban họ cho Thầy” (Ga 10,29).

Mỗi một tín hữu đều được Chúa Cha tặng ban cho Chúa Con một cách đặc biệt. Chính Chúa Con đã trở nên người phàm để thay mặt Cha chăm sóc đàn chiên. Mối quan tâm của một người mục tử cũng đồng nghĩa với sự quan phòng hiền phụ của Thiên Chúa trong Thánh Kinh. Sự quan phòng này trở nên một thực tại sống động cho chúng ta thông qua Chúa Con là Đức Kitô.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)