dongcong.net
 
 


65. Những Phép Lạ Của Việc Chữa Lành Thiêng Liêng

Chúa Giêsu đã chứng tỏ lòng thương cảm của Người đối với kẻ ốm đau và yếu đuối, Người đã bộc lộ sự hiền dịu nhân ái vĩ đại của Trái tim Người. Người cũng đã sẵn sàng để cứu những kẻ đau khổ trong tâm hồn và thể xác nhờ quyền năng làm phép lạ của Người. Do đó, Người đã thực hiện nhiều việc chữa lành, quá nhiều đến nỗi những kẻ đau ốm vây quanh Người để hưởng lấy quyền năng diệu kỳ của Người...

Trong việc tận tâm lo giải thoát cho những kẻ bệnh nạn tật nguyền đến gần Người, Chúa Giêsu cho chúng ta thoáng thấy ý định đặc biệt của lòng thương xót Thiên Chúa đối với họ: Thiên Chúa không hờ hững trước những đau khổ do bệnh tật gây nên. Người đem đến cho họ sự trợ giúp thông qua kế hoạch cứu độ mà Ngôi lời nhập thể đã mặc khải và thực hiện trên thế giới.

Thật vậy Chúa Giêsu quan tâm và chữa trị người bệnh nạn và tật nguyền dưới ánh sáng công cuộc cứu độ mà Người đã được sai đến để thực hiện. Những việc chữa lành thân xác cũng là thành phần của công cuộc cứu độ. Đồng thời, chúng là những dấu hiệu của sự chữa lành thiêng liêng lớn lao mà Người đem xuống cho nhân loại. Chủ ý tốt lành này của Người được biểu lộ rõ ràng khi Người trước hết tha thứ tội lỗi cho kẻ bất toại được đem đến trứơc mặt Người để xin Người chữa lành...

Trong trường hợp này và nhiều trường hợp khác, Chúa Giêsu muốn qua một phép lạ chứng tỏ Người có quyền giải thoát linh hồn con người khỏi tội lỗi và thanh tẩy nó. Người chữa bệnh vì nhắm đến tặng ân cao hơn này, tặng ân mà Người tặng ban cho tất cả mọi người, tức là ơn cứu độ thiêng liêng.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)