dongcong.net
 
 


66. Trông Mong Thần Khí

Giáo hội thời nay dường như đang tha thiết sốt sắng van xin: “Lạy Chúa Thánh Thần! Xin hãy đến! Để chữa lành những thương tích của chúng con, đổi mới sức mạnh cho chúng con; tưới nhuần chỗ khô khan; rửa sạch điều lỗi lầm; uốn nắn tâm hồn và ý chí cứng cỏi của chúng con; phá tan chỗ băng giá; sưởi ấm chỗ lạnh lùng; hướng dẫn những bước chân lầm lạc...”

Lời cầu xin Thánh Thần ngự đến này thực là một sự kiên trì dìm mình vào mầu nhiệm cứu độ vĩ đại... Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Cha và với mỗi người, không ngừng thông ban cho chúng ta Thánh Thần, Đấng đặt trong chúng ta những tâm tình của Chúa Con và hướng chúng ta về với Chúa Cha. Thời đại chúng ta đặc biệt đang đói khát Thần khí bởi vì nó đang đói khát sự công chính, hoà bình, tình yêu, sự tốt lành, sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nhân phẩm. Đây là lý do Giáo hội... phải nhấn mạnh và xoay quanh mầu nhiệm ấy, tìm ra trong đó ánh sáng và sức mạnh không thể thiếu cho sứ mạng của mình.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)