dongcong.net
 
 


67. Nền Tảng Của Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo

Giáo hội được gọi để đem lại một mẫu gương hoà giải đặc biệt trong chính mình cho con người thời đại chúng ta, vốn rất nhạy cảm với những bằng chứng của các chứng nhân cụ thể đang sống. Và vì mục đích này, chúng ta phải làm việc để đem lại sự hoà thuận cho tâm trí con người, để giảm bớt những căng thẳng, để vượt thắng những chia rẽ, và để chữa lành những vết thương mà có lẽ do chính anh em gây ra cho nhau... Chúng ta phải cố gắng nên hiệp nhất trong chính cái thiết yếu đối với lối sống và đức tin Kitô giáo, phù hợp với câu ngạn ngữ cổ xưa: nơi những gì hồ nghi thì anh em được thong dong, nơi những gì thiết yếu thì hãy hiệp nhất; nhưng trong mọi sự anh em hãy có đức bác ái.

Cũng theo chính tiêu chuẩn đó mà Giáo hội phải lãnh đạo hoạt động đại kết của mình.Vì để được hoà giải hoàn toàn, Giáo hội biết rằng mình phải tiếp tục đi tìm sự hiệp nhất nơi những con người đang tự hào xưng mình là kitô hữu nhưng lại đang chia rẽ với người khác, với các Giáo hội địa phương hoặc các cộng đoàn và cả với Giáo hội Roma nữa. Giáo hội Rôma đang tìm một sự hiệp nhất mà nếu là kết quả và là sự diễn đạt mối hoà giải đích thực, thì có nghĩa là không được dựa trên sự trá hình của những quan điểm gây chia rẽ, cũng không dựa trên những thoả hiệp dễ dãi, hời hợt và mong manh. Sự hiệp nhất phải là kết quả của sự hoán cải đích thực của mỗi người, kết quả của sự tha thứ lẫn nhau, của sự đối thoại thần học và những tương quan huynh đệ, của cầu nguyện và hoàn toàn mềm mỏng trước hành động của Thánh Thần, Đấng cũng chính là thần khí hoà giải.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)